Kūrybiniai šeštadieniai

Tai užsiėmimai, skirti šeimai  tyrinėti, ieškoti, atrasti ir pažinti.  Šiuose užsiėmimuose, kurie apims muziką, šokį, vaidybą ir vizualinę raišką, tėvai ir vaikai kartu spontaniškai kurs, improvizuos, ugdytojai padės vaikams išreikšti jausmus, emocijas, turimą patirtį ir įspūdžius judesiu, žodžiu, balso intonacija, spalva, linija, forma. Tyrinėsime vietoje sukurtus kūrinius, įvairiomis meno raiškos priemonėmis išlaisvinsime kūrybiškumą ir patirsime kūrybos džiaugsmą drauge, stiprinsime prasmingą tarpusavio ryšį. Vaikams sudaromos galimybės išgyventi laisvos idėjų ir jausmų saviraiškos džiaugsmą, pažinti, tyrinėti ir pajusti įvairius meninės raiškos būdus. Svarbiausiu taps procesas, kurio metu rekomenduojama vaikams leisti nevaržomai kurti ir fantazuoti.

  • Amžiaus grupė: 6 mėn. – 4 metai
  • Grupės dydis: 12 vaikų + tėveliai
  • Užsiėmimai: antras mėnesio savaitgalis, 11:00 ir 16:00
  • Kaina: 15 Eur. vienas kartas | 60 Eur. keturi kartai