• Family Lab Academy muzikos pažinimo programa „Muzika aplink mane“ – tai ankstyvojo muzikinio ugdymo programa skirta mažyliams nuo 1m. iki 3 m. amžiaus ir jų tėveliams.
 • Ši programa sukurta siekiant ugdyti ritmo pojūtį, stimuliuoti vaikų neuroninių jungčių vystymąsi, skatinti įvairių intelektų tipų veiklą, psichofizinę raidą, kalbos vystymąsi, smulkiosios ir stambiosios motorikos lavėjimą. Puoselėti lietuvių liaudies muzikos tradicijas, bei kurti artimesnį ryšį su savo vaiku.
 • Muzikinio lavinimo programa – tai 8 skirtingų temų, pamokėlių ciklas, kurių metu žaisime pirštukų žaidimus, šoksime, dainuosime, grosime muzikiniais ir nemuzikiniais instrumentais, improvizuosime, bei tyrinėsime mus supančia aplinką.
 • Amžiaus grupės: 1-2 m., 2-3 m.
 • Grupės dydis: iki 8-10 vaikų.
 • Programos laikai (8 savaičių/ 8 užsiėmimų laikai) – laikus žiūrėkite žemiau.
 • Vieno užsiėmimo trukmė – 45 min. Į savaitę vyksta vienas užsiėmimas 8 savaites.
 • Praleidus ankstyvojo muzikinio ugdymo programos užsiėmimą – jis niekur nedingsta, jame bus galima sudalyvauti su kita programos grupe.
 • Programos kaina: 80 Eur. aštuonių kartų programa (įsigijama visa programa).
 • Išklausius 8 savaičių programą įteikiamas ankstyvojo muzikinio ugdymo programos bagimo pažymėjimas. Pažymėjimų įteikimo data – kiekvienos programos paskutinio užsiėmimo kartas pasibaigus programai.

Praktinė informacija

PROGRAMOS LAIKAI IR GRUPĖS

Naujos grupės renkamos šiems laikams:

 • Lapkričio 7- Gruodžio 26 dienomis.
 • Sausio 2- Vasario 20 dienomis.
 • Vasario 27- Balandžio 17 dienomis.

PROGRAMOS VYKSTA

 • Pirmadieniais 9:00-10:00 val.; 10:30-11:30 val.; 12:00-13:00 val.

UŽSIĖMIMŲ STRUKTŪRA

 • Programą sudaro 8 savaitės/ 8 užsiėmimai bei nesikartojančios užsiėmimų temos iš skirtingų sričių ir veiklų. Jūsų laukia atrinktos ir patikrintos praktiškai vaikus įtraukiančios veiklos iš šių temų.
 • Programos metu žaisime pirštukų žaidimus, taip lavinsime kalbos vystymąsi.
 • Šoksime įvairius muzikinius ratelius ir lavinsim koordinaciją, stambiąja motorika,
 •  Dainuosime ir grosime muzikiniais ir nemuzikiniais instrumentais lavindami savo ritmo pojūtį ir plėsdami žodyną.
 • Improvizuosime, bei tyrinėsime mus supančia aplinką.

Muzikos programos „Muzika aplink mane“ naudos

NAUDOS TĖVAMS

Tėvai išmoks naujo repertuaro muzikuoti su savo mažyliais

 • Įgys teorinių ir praktinių žinių apie vaikų muzikinį ugdymą bei jo naudą.
 • Įgaus motyvacijos muzikuoti namuose.
 • Puoselės lietuvių liaudies muzikos tradicijas
 • Susipažins su metodais lavinančiais vaikų kalba.
 • Kurs artimą ryšį su vaiku per įvairias ugdomąsias veiklas.

 

NAUDOS VAIKAMS

 • Bus tikslingai lavinama vaiko stambioji ir smulkioji motorika. 
 • Siekiama lavinti vaiko artikuliacinį aparatą atliekant įvairius žaidybinius pratimus, pirštukų žaidimus.
 • Lavinamas ritmo pojūtis ir kūrybiškumas
 • Plėtojamas aktyvusis ir pasyvusis žodynas.
 • Ugdomi socialiniai įgūdžiai.

Muzikos programos mokytoja Karolina Jankauskienė

 • Family Lab Academy muzikos programos mokytoja, baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, įgijusi meno pedagogikos magistro laipsnį.
 • Dirbusi su įvairaus amžiaus grupės vaikais, mokyklose, darželiuose, vedus muzikos terapijos užsiėmimus. Tobulėjanti ir besidominti apie ankstyvąjį muzikinį ugdymą įvairiuose  seminaruose ir mokymuose. 

Ankstyvojo muzikinio ugdymo principai, kuriais remiamasi Family Lab Academy ankstyvosios ugdomosios muzikos terapijos programoje:

 

– Tėvų atsakomybė ir dalyvavimas ugdymo procese. Tėvai įtraukiami į muzikos mokymosi procesą, jie tęsia darbą, drauge muzikuodami su vaiku namuose.

– Ankstyvo muzikinio ugdymo reikšmė. Ankstyvaisiais metais intensyviausiai vystosi vaiko protas, motorika, kalba, todėl muzikinį ugdymą reikia pradėti kuo anksčiau – tai skatina raidą.

– Klausymasis muzikos. Mažas vaikas išmoksta kalbėti, kai girdi kalbą, todėl, norint išmokyti muzikos, reikia, kad vaikas nuolat ją girdėtų. Kokią muziką girdės – tokią supras, tad svarbu muzikos kokybė.

– Kartojimas. Muzikos mokomasi kartojant, panašiai kaip vaikas kartoja žodžius, plėsdamas savo žodyną.

– Paskatinimų svarba. Vaikas nuolat pagiriamas, paskatinamas už pastangas, tarp vaiko, jo tėvų ir pedagogų kuriama geranoriška atmosfera.

–  Mokymasis drauge su kitais vaikais. Muzika atveria kelią socialiniams santykiams; vaikas motyvuojamas muzikuoti – groti ansamblyje ar orkestre drauge su kitais, ugdomas bendruomeniškumas.

– Muzikinio rašto mokymasis tik įgijus elementarius muzikavimo įgūdžius. Niekas vaiko nemoko skaityti ir rašyti, kol jis nemoka kalbėti, tad ir mokantis muzikos – pirmiausia išmokstama taisyklingai kvėpuoti, groti muzikos instrumentu, intonuoti, tik paskui – skaityti ir užrašyti natas.

Daugiau informacijos:

El. paštas kaunas@familyacademy.lt, tel. 8625 04700