Ankstyvoji ugdomosios muzikos terapijos programa

Tai proto, motorikos, kalbos ir muzikinių gebėjimų ugdymo metodika, apjungianti muziką bei terapinius aspektus per tyrinėjimą, kūrybą, žaidimus ir judesį. Muzika stimuliuoja emocijas, padeda jas išreikšti, lavina dėmesingumą ir koncentraciją, atmintį, padeda įsiminti ir prisiminti.

 

Programos tikslas – smagiai ir kokybiškai leisti laiką su vaiku bei suteikti tėvams reikiamų žinių apie tai, kaip turiningai tai daryti klausantis muzikos, nuolat kartojant bei muzikuojant įvairiais instrumentais.

 

Muzikinių užsiėmimų metu vaikai mokosi muzikos žaidimo forma, skatinant teigiamas emocijas bei atsižvelgiant į jų prigimtinį smalsumą. Grodami, dainuodami, judėdami pagal muziką vaikai patiria džiaugsmą, jaučiasi tarsi žaisdami – taip formuojasi giluminis muzikos pajautimas, muzikalumo pagrindai, skatinamas psichofizinis tobulėjimas. Muzikinius terapinius užsiėmimus sudarys pirštukų žaidimai, šokiai, mokymasis groti įvairiais instrumentais, muzikos klausymas ir imrovizavimas.

 

 

 

KŪDIKIŲ IKI 1 METŲ GRUPĖ:

– penktadieniais, 9:00-9:30 val.

1-2 METŲ GRUPĖ:

– penktadieniais, 10:00-10:30 val.

KAROLINA JANKAUSKIENĖ (KAUNAS).

Mokytoja Karolina yra vienerių metų dukrytės Rugilės mama, Family Lab Academy ankstyvojo muzikinio ugdymo mokytoja. Karolina yra baigusi Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją, pedagogikos magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, stažavosi Norvegijoje, domisi dorinių vertybių ugdymu ugdymosi procese, emocinio imitavimo ir asmeninės prasmės ugdymo metodikose. 

Ankstyvojo muzikinio ugdymo principai, kuriais remiamasi Family Lab Academy ankstyvosios ugdomosios muzikos terapijos programoje:

 

– Tėvų atsakomybė ir dalyvavimas ugdymo procese. Tėvai įtraukiami į muzikos mokymosi procesą, jie tęsia darbą, drauge muzikuodami su vaiku namuose.

– Ankstyvo muzikinio ugdymo reikšmė. Ankstyvaisiais metais intensyviausiai vystosi vaiko protas, motorika, kalba, todėl muzikinį ugdymą reikia pradėti kuo anksčiau – tai skatina raidą.

– Klausymasis muzikos. Mažas vaikas išmoksta kalbėti, kai girdi kalbą, todėl, norint išmokyti muzikos, reikia, kad vaikas nuolat ją girdėtų. Kokią muziką girdės – tokią supras, tad svarbu muzikos kokybė.

– Kartojimas. Muzikos mokomasi kartojant, panašiai kaip vaikas kartoja žodžius, plėsdamas savo žodyną.

– Paskatinimų svarba. Vaikas nuolat pagiriamas, paskatinamas už pastangas, tarp vaiko, jo tėvų ir pedagogų kuriama geranoriška atmosfera.

–  Mokymasis drauge su kitais vaikais. Muzika atveria kelią socialiniams santykiams; vaikas motyvuojamas muzikuoti – groti ansamblyje ar orkestre drauge su kitais, ugdomas bendruomeniškumas.

– Muzikinio rašto mokymasis tik įgijus elementarius muzikavimo įgūdžius. Niekas vaiko nemoko skaityti ir rašyti, kol jis nemoka kalbėti, tad ir mokantis muzikos – pirmiausia išmokstama taisyklingai kvėpuoti, groti muzikos instrumentu, intonuoti, tik paskui – skaityti ir užrašyti natas.

KŪDIKIŲ IKI 1 METŲ GRUPĖ:

– penktadieniais, 9:00-9:30 val.

1-2 METŲ GRUPĖ:

– penktadieniais, 10:00-10:30 val.