• Sensorinė judesio terapija  – tai kompleksinė ergoterapijos ir kineziterapijos programa kūdikiams, sukurta sujungus dvi vienas svarbiausias reabilitacijos sritis (ergoterapiją ir kineziterapiją), siekiant tikslingo raidos vystymosi.
  • Tai 8 užsiėmimų/ 8 savaičių ergoterapijos ir kineziterapijos jutiminė programa kūdikiams, sudaryta iš 4 ergoterapijos ir 4 kineziterapijos užsiėmimų, kurių metu lavinama vaiko kalbinė, pažintinė, fizinė  bei socialinė – emocinė raida, o tėveliams suteikiama visa informacija, kaip toliau lavinti ir ugdyti kūdikius namuose. 
  • Programa yra tęstinė, todėl galėsite tęsti ir toliau pasibaigus 8 savaičių užsiėmimams iki kūdikiui sueis 7 mėnesiai.


UŽSIĖMIMAI PADEDA VYSTYTI GEBĖJIMUS ŠIOSE SRITYSE:  

– Smulkiosios motorikos įgūdžius,

– Judėjimas, jėga ir koordinacija,

– Sensorinių  (jutiminių) sistemų integracija,

– Pažintiniai (dėmesio, suvokimo ir kt.) įgūdžiai


SENSORININĖS JUDESIO TERAPIJOS  UŽSIĖMIMŲ STRUKTŪRA:

– Smulkiosios ir stambiosios motorikos lavinimas,

– Pažinimo ir smalsumo skatinimas, pažintinių funkcijų plėtra,

– Teisingų judesių modelių mokymas,

– Teorinių žinių pritaikymas namuose,

– Rekomendacijos saugios, ergonomiškos, vystymąsi skatinančios aplinkos sukūrimui.

 

TAI PUIKI GALIMYBĖ: 

 

– Galimybė pažinti savo vaiką skirtinguose amžiaus tarpsniuose,

– Teorinės žinios apie kūdikio raidą ir galimybes tikslingai ją skatinti,

– Galimybė kokybiškai ir įdomiai praleisti laiką su savo kūdikiu,

– Pateikiami būdai, kaip kurti stiprų emocinį ryšį su kūdikiu,

– Stipresnis pasitikėjimas – savo mintimis, idėjomis ir gebėjimais vaiko auginime,

 

– Puiki proga susipažinti su kitomis šeimomis, patirti bendrystės džiaugsmą.

 

 

 

NAUDA KŪDIKIAMS UŽSIĖMIMŲ METU:

– Bus tikslingai lavinami kūdikio sensoriniai – motoriniai įgūdžiai. 

– Kūdikiams bus sukurtos natūralios sąlygos tyrinėti ir saugiai pažinti pasaulį. 

– Per veiklas bus lavinami pojūčių (regėjimo, klausymo, lytėjimo) įgūdžiai. 

– Kūdikis bus tikslingai vystomas atsižvelgiant į raidos etapus. 

– Per saugų buvimą su tėvais kitoje aplinkoje kuriamas prieraišus santykis, kūdikis mokosi pasitikėti jį supančiu pasauliu. 

– Kūdikis mokosi pasitikėti pasauliu socializuodamasis tarp kitų šeimų ir kitų kūdikiu.


 

NAUDA TĖVAMS ŠIOS PROGRAMOS METU:

– Teorinių žinių, kurias galės praktiškai pritaikyti kiekviename raidos tarpsnyje

– Praktinių žinių ir pasitikėjimo siekiant užsiėmimo metu įgytą patirtį perkelti į namų aplinką

– Motyvacijos organizuoti nuolatinį kūdikio lavinimą namuose,

– Gebės per buvimą su kūdikiu kurti saugų ir emociškai stiprų ryšį.

– Ras savyje įkvėpimo drąsiai auginti kūdikį ir augti drauge su juo,

 

– Galimybę susipažinti su kitomis šeimomis ir dalintis patirtimi.

 

 

BRIGITA ŠIMAITYTĖ 

Family Lab Academy kineziterapeutė, sensorinės ugdymo terapijos programos mokytoja, Mini darželio mokytoja.

 

– Baigusi reabilitacijos krypties, kineziterapijos studijas.

– Domisi kūdikių ir vaikų fizine bei emocine raida, skatina vaikus ir jų tėvelius lavinti mažųjų funkcinę būklę.

– Tinkamais kūno judesiais siekia gerinti vaikų fizinę sveikatą.

– Domisi žmogaus augimo ir vystymosi ypatumais, kineziterapijos poveikiu žmogaus organizmui.

– Domisi įvairiomis kineziterapijos metodikomis (masažai, kineziterapija vandenyje bei sąnarių mobilizacija).

– Taiko gydomuosius pratimus: pasyvius (masažas), pusiau aktyvius, aktyvius (mankšta).

– Tobulina žinias įvairiuose seminaruose bei mokymuose.

IEVA IVAŠKEVIČIŪTĖ

Family Lab Academy ergoterapinių užsiėmimų, sensorinės judesio terapijos programos mokytoja, ergoterapeutė.


–  Reabilitacijos krypties, ergoterapijos studentė.

– DIRfloortime metodikos, kuri yra paremta visapuse žmogaus raida, individualiu asmens profiliu ir orientuotasi į santykio – ryšio kūrimą, praktikė.

– Skirtingos vietinės bei tarptautinės savanorystės patirtys su įvairaus amžiaus, socialinio konteksto bei sveikatos būklės asmenimis. Didžioji dalis, dirbant su vaikais bei įvairias negalias turinčiais žmonėmis.

– Savo ateitį sieju su asmenų savarankiškumo bei gyvenimo kokybės gerinimu.

– Darbe man labai svarbus holistinis požiūris, jog kiekvienas žmogus yra unikali istorija ir į skirtumus reikėtų žiūrėti ne kaip į problemas, o kaip į galimybes.

– Kompetencijos plečiamos nuolat dalyvaujant įvairiuose projektuose bei mokymuose.

– Domisi neuropsichologija, kalbomis bei sportu (šokiai, plaukimas).

Jei norėtumėte daugiau sužinoti apie programą, drąsiai rašykite el. paštu kaunas@familyacademy.lt ar skambinkite tel. +370 625 04700


Programa startuoja jau spalio 2 dieną!

0-2 mėn. kūdikiams programa vyksta (1 kartą per savaitę):

- Šeštadieniais, 9:30-10:00 val.

3-4 mėn.kūdikiams programa vyksta (1 kartą per savaitę):

- Šeštadieniais, 11:00-12:00 val.

5-6 mėn.kūdikiams programa vyksta (1 kartą per savaitę)"
- Šeštadieniais, 13:00-14:00 val.

Sensorinė judesio programos kūdikiams (8 savaitės/ 8 užsiėmimai) kaina:
- 80 EUR (8 savaitės/ 8 užsiėmimai).