Labas! 

Jei esi čia, tikėtina domiesi galimybėmis prisijungti prie Family Lab Academy bendruomenės, o gal turi svajonę prisidėti ir  vystyti šią organizaciją ir prekės ženklą Lietuvoje? Kaip tik šiuo metu mąstome apie spartnesnį ir platesnį augimą Lietuvoje, svajojame veiklą vykdyti ne tik Lietuvoje.

Tad jei pajausi, kad tai siekiai yra tos pačios krypties, lauksiu tavo skambučio ar laiško.

Linkėjimai,

Family Lab Academy įkūrėja Jovita

Family Lab Academy franšizė – tai pasirinkimas tiems, kurie nori pradėti savo verslą, tačiau neturi idėjos arba baiminasi, jog ji gali nepasiteisinti. Tai švietimo verslo modelis, paremtas bendradarbiavimu tarp Family Lab Academy įkūrėjos ir asmens, siekiančio pradėti savo verslą, kuriam suteikiama teisė naudoti sukurtą franšizuojamo verslo modelį, „know-how“ ir verslo identiteto elementus.

Family Lab Academy – visuminio ugdymosi šeimai akademija įkurta 2019 m. Kaune. Šiuo metu veikia Kaune ir Klaipėdoje.

Family Lab Academy veikla grįsta nuolat kuriamomis kūrybiškomis, patyriminėmis ir inovatyviomis veiklomis visai šeimai (tėvams drauge su vaikais), kuriose vadovaujamasi visuminiu požiūriu į šeimą, siekiama integralaus ugdymo, fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo, pasitelkiant aktyvius ir kūrybiškus ugdymo metodus bei technikas.

Family Lab Academy franšizė suteikia galimybę vykdyti:

 • Darželio (pusdienio darželių) veiklą;
 • Patyriminę ankstyvojo ugdymosi programą (vaikams drauge su tėvais);
 • Muzikinius, kalbinius, ergoterapinius užsiėmimus (vaikams drauge su tėvais, tik vaikams);
 • Organizuoti seminarus tėvams su profesionalais (psichologais, šeimos konsultantais, vaikų raidos specialistais ir praktikais);
 • Plėsti paslaugų krepšelį ir kurti naujus produktus, paslaugas atsižvelgiant į turimas kompetencijas.

Pasirinkus franšizę kaip verslo plėtros būdą yra ne tik sukuriamas pagrindas sparčiai plėtrai, bet ir stabilus pajamų šaltinis. Tuo tarpu franšizę įsigyjantis asmuo gauna franšizės paketą leidžiantį išvengti naujos verslo koncepcijos kūrimo klaidų bei didelių išlaidų. Franšizę įsigyjantis asmuo gauna profesionalaus, motyvuoto ir suinteresuoto padėti įkūrėjo pagalbą, kuris dalinasi verslo valdymo patirtimi atidarant nuosavą padalinį ir teikia paslaugas ir palaikymą, konsultacijas, leidžiančias greitai ir užtikrintai pradėti savo verslą.

FAMILY LAB ACADEMY FRANČIZĖS PRIVALUMAI:

 • Plėtra ir augimas. Verslo plėtros modelis pasižymi tuo, kad franšizės gavėjas tampa nuosavo verslo savininku ir investuoja į franšizės pagrindu veikiantį padalinį nuosavas lėšas. Franšizės gavėjas dažniausiai yra gyventojas tos šalies arba miesto, kuriame jis planuoja atidaryti franšizės pagrindu veiksiantį padalinį. Franšizės gavėjas geriau pažįsta rinką ir išmano jos specifiką. Franšizės tinklui besiplečiant, auga ir franšizės gavėjų skaičius, leidžiantis pasiekti didesnį  efektyvumą turinio kūrimo, rinkodaros, inovacijų ir kitų svarbių procesų srityse.
 • Patikrintas verslo modelis. Įsigydamas franšizę, franšizės gavėjas iš franšizės davėjo gauna išsamius verslo veiklos standartus, praktinį verslo organizavimo ir valdymo „know-how“ ir kitus verslo veiklą palengvinančius instrumentus. Visa tai leidžia greičiau pasiruošti padalinio atidarymui bei, pradėjus veiklą, išvengti daugelio klaidų, pasitaikančių pradedant verslą savarankiškai.
 • Adaptyvus, prisitaikantis prie aplinkos sąlygų modelis, kur atsižvelgiant į situaciją, gali keisti, įvairinti produktus ir paslaugas.
 • Franšizės davėjo patirtis ir pagalba. Įsigijęs franšizę, franšizės davėjas perduoda franšizės gavėjui visas turimas verslo valdymo instrukcijas ir sukauptą praktinį verslo valdymo „know-how“, kasdienėje veikloje franšizės gavėjas gauna jam būtinas konsultacijas einamaisiais klausimais. Visa tai leidžia net ir versle patirties neturintiems žmonėms greitai perprasti verslo specifiką ir tinkamai organizuoti nuosavo padalinio veiklą.
 • Prekės ženklo žinomumas. Įsigydamas franšizę, franšizės gavėjas gauna teisę naudoti verslą identifikuojantį prekės ženklą. Tuo atveju, kai prekės ženklas jau yra žinomas franšizės gavėjo rinkoje, franšizės pagrindu veikiančio padalinio atidarymas iš karto pritraukia prekės ženklui lojalių pirkėjų/klientų srautus. Franšizės įsigijimas naudingas net ir tuo atveju, kai prekės ženklas gavėjo rinkoje yra nežinomas – franšizės davėjo perduodama „know-how“ rinkodaros srityje sudaro sąlygas franšizės gavėjui savarankiškai organizuoti rinkodaros veiksmus ir per trumpą laiką pasiekti reikiamą pirkėjų/klientų srautą.
 • „Neformali komanda“. Frančizės tinklo nariai bendradarbiauja tarpusavyje turinio kūrime, komunikacijos, rinkodaros ir verslo vystymo klausimais, tarpusavyje derinamos veiklos, todėl sutaupomi organizaciniai, finansiniai bei laiko ištekliai.
 • Tinklo vertės augimas. Plečiantis franšizės tinklui, auga franšizuojamo verslo prekės ženklo žinomumas, kyla jo siūlomų prekių ar paslaugų paklausa.

FRANŠIZĖS GAVĖJO PROFILIS IR ATSAKOMYBĖ

1. Frančizės gavėjais gali būti jau veikiančios organizacijos ar fiziniai asmenys, turintys vietą ir vykdantys panašią veiklą arba tik naujai planuojamos steigti/ atidaryti:

 • fiziniai asmenys, turintys socialinių mokslų krypties (ikimokyklinio ugdymo, šokio, muzikos, sporto ir kitų sričių pedagogikos, psichologijos ir kt. kvalifikaciją) išsilavinimą, norintys panaudoti savo turimą kvalifikacinį laipsnį. Komandoje gali būti ir kitų sričių/ kvalifikacijos specialistai;
 • esamos neformalaus ugdymo studijos, klubai, organizuojantys neformalaus ugdymo būrelius;
 • kitos švietimo institucijos, vykdančios neformalųjį ugdymą.

2. Kompetencijos ir įgūdžiai:

 • pedagoginės, psichologinės vaikų raidos žinios;
 • vadybinės, verslo valdymo žinios;
 • finansų žinios.                                                

3. Finansinis pajėgumas (fizinis vietos įruošimas ir įkūrimas).

FRANŠIZĖS GAVĖJŲ ATRANKA

Susipažinimas ir atranka vykdoma pokalbių metu, kurių metu susipažįstama su kandidatais, vertinama motyvacija, turima vizija, turimi gebėjimai.

Jei organizacija yra veikianti papildomai vertinama:

 • Esamo verslo dydis, istorija ir reputacija.
 • Vertybės, kuriomis vadovaujamasi savo dabartiniame versle.
 • Žmogiškojo kapitalo, t. y. ar organizacijos darbuotojai turi verslui kurti ir vystyti reikalingas kompetencijas bei patirtį, kokie reikalingi darbuotojai ir kokių kompetencijų trūksta.
 • Turimus produktus ir paslaugas.

FRANŠIZĖS TINKLO PLĖTRA

Šiuo metu Family Lab Academy franšizė veikia Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje. Ieškomi franšizės gavėjai visuose Lietuvos miestuose. 

 • KLAIPĖDA: VšĮ Kitas žingsnis, Indrė Neimantė, Simona Valantinė
 • KAUNAS: Deimantė Teišerskienė. 

PAPILDOMA INFORMACIJA
Jovita Starkutė, Family Lab Academy įkūrėja
El. paštas jovita@familyacademy.lt  
Tel. Nr. (8676) 36516

DAUGIAU APIE MUS: