Augame per patyrimus, tyrinėjimus ir kokybišką laiką su vaikais

Family Lab Academy ankstyvojo ugdymosi programa – holistinio ir sisteminio požiūrio į asmenybės ugdymą metodika, apjungianti tarpdisciplininius ir patyriminius ugdymo(si) būdus ir priemones, leidžianti vaikams laisvai tyrinėti, kurti ir atrasti. 

 

Programos tikslas – įdomiai ir kokybiškai leisti laiką su vaikais bei suteikti tėvams visas reikiamas žinias apie tai, kaip turiningai leisti laiką su vaiku namuose bei kokius gebėjimus ugdyti konkrečiame amžiaus tarpsnyje.

 

Į ankstyvojo ugdymo programą integruotos tematinės savaitės, kurios leis visai šeimai keliauti su skirtingų temų personažais ir herojais, susipažinti su supančia aplinka, joje esančiais reiškiniais ir objektais, tyrinėti įvairias medžiagas bei tekstūras keliaujant per įvairias mokslo sritis. 

 

Programos užsiėmimų turinį sudaro veiklos, lavinančios socialinę, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas.

 

 

Kaip vyksta ši programa?

 •  Grupės dydis iki 8 vaikučių. Vaikučiai dalyvauja drauge su vienu iš tėvelių (mama ar tėčiu).
 • Užsiėmimai vyksta lietuvių kalba.
 • Galite rinktis vienkartinius kūrybinius užsiėmimus arba visą patyriminę ankstyvojo ugdymo programą, kurią pabaigus įteikiamas pirmasis šeimai patyriminio ugdymosi pažymėjimas (pagal išlankytų savaičių skaičių).
 • Vienkartinio kūrybinio užsiėmimo kaina – 14 EUR.
 • 8 kartų programos kaina – 95 EUR, 4 kartų programos kaina – 50 EUR.
 • Užsiėmimus veda Family lab Academy mokytojas, kuris veda per veiklas ir mūsų sukurtą pažinimo pasaulį.

Programa yra:

 • Patyriminė, grįsta pačių vaikų žaidimu, tyrinėjimu ir atradimu per asmeninę patirtį.
 • Tarpdisciplininė, kurioje į ugdymo(si) procesą integruojami STEAM („science“, „technologies“, „engineering“, „arts“ ir „mathematics“) dalykai.
 • Tęstinė, todėl galėsite tęsti programą ir perėjus į kitą amžiaus tarpsnį bei pasibaigus užsiėmimų skaičiui.

Programos rezultatas:

 • smalsūs, iniciatyvūs, tyrinėjantys, kaupiantys įvairią, tarpdisciplininę patirtį vaikai nuo pat ankstyvojo amžiaus,
 •  ir įsitraukę, atviri naujovėms ir kūrybingi tėvai siekiantys kokybiško ir turiningo laisvalaikio su vaikais bei gebantys jį organizuoti namuose.

Kiekvieną savaitę užsiėmimuose vis nauja tema ir skirtingos veiklos