6 mėn. – 4 metų amžiaus grupė

Kiekvieną dieną patogiu laiku vykstančių užsiėmimų vaikams metu  vaikai patys kurs, žais, atras ir tyrinės mėgaudamiesi, stebėdami, mąstydami ir eksperimentuodami. Veiklos bei jų turinys sukurtas atsižvelgiant į šio amžiaus tarpsnio raidos ypatumus. Todėl užsiėmimai sudaryti iš 2-3 dalių priklausomai nuo tematikos ir veiklos trukmės: pasisveikinimo / atsisveikinimo ritualų, susitarimų ir kūrybinės veiklos, apimančios socialinę, emocinę, pažintinę, meninę bei komunikavimo gebėjimų ugdymo sritis.
  • Grupės dydis: 12 vaikų
  • Užsiėmimai: galite rinktis lankyti 1 arba 2 kartus savaitėje
  • 14 Eur vienas kartas | 95 Eur. aštuoni kartai
Kids Lab

Skirtingų įgūdžių lavinimas

Image

Bendradarbiavimas

Vaikų socialinė sąveika ir mokymasis vieniems iš kitų keičiantis patyrimu.
Image

Kritinis mąstymas

Tai gebėjimas išgirsti, klausyti ir klausti „kodėl?“ bei atsakyti „Jeigu..., tai...“.
Image

Kūrybiškumas

Gebėjimas spontaniškai kurti, improvizuoti, originaliai veikti, laisvė pažinti, tyrinėti ir eksperimentuoti.
Image

Komunikaciniai įgūdžiai

Bendravimas įvairiomis žodinėmis ir nežodinėmis priemonėmis, klausymas, išgirdimas bei suvokimas
Image

Emocinis ir socialinis intelektas

Gebėjimas vystyti ir kurti tarpusavio santykius.