Kūrybiniai užsiėmimai 6 mėn. – 4 metų amžiaus vaikams

 • Kūrybinių užsiėmimų metu vaikai drauge su tėvais kurs kokybišką ir turiningą laiką, įgis reikalingų ir naudingų žinių vaiko raidai skatinti ir lavinti namuose.
 • Kiekvieną dieną patogiu laiku vykstančių užsiėmimų vaikams metu  vaikai patys kurs, žais, atras ir tyrinės mėgaudamiesi, stebėdami, mąstydami ir eksperimentuodami.
 • Veiklos bei jų turinys sukurtas atsižvelgiant į šio amžiaus tarpsnio raidos ypatumus. Todėl užsiėmimai sudaryti iš 2-3 dalių priklausomai nuo tematikos ir veiklos trukmės: pasisveikinimo / atsisveikinimo ritualų, susitarimų ir kūrybinės veiklos, apimančios socialinę, emocinę, pažintinę, meninę bei komunikavimo gebėjimų ugdymo sritis.
 • Į kiekvienos savaitės užsiėmimimus integruotos tematinės savaitės, kurios leis visai šeimai keliauti su skirtingų temų personažais ir herojais, susipažinti su supančia aplinka, joje esančiais reiškiniais ir objektais, tyrinėti įvairias medžiagas bei tekstūras keliaujant per įvairias mokslo sritis. 
 • Užsiėmimų turinį sudaro veiklos, lavinančios socialinę, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas.

Praktinė informacija:

 • Grupės dydis: 8-10 vaikai.
 • Užsiėmimai vyksta lietuvių arba anglų kalbomis.
 • Po vienkartinio apsilankymo ir susipažinimo siūlome įsigyti patyriminę ugdymosi programą (8 savaitės), kad turėtumėte reguliarų savo užsiėmimo laiką, o pabaigus būtų įteikiamas pirmasis šeimai patyriminio ugdymosi pažymėjimas (pagal išlankytų savaičių skaičių).
 • Vienkartinio kūrybinio patyriminio užsiėmimo kaina – 15 EUR.
 • Visos patyriminės programos (8 savaitės) kaina – 110 EUR.
 • Užsiėmimus veda Family lab Academy mokytojas, kuris veda per veiklas ir mūsų sukurtą pažinimo pasaulį.

Papildoma informacija

Skirtingų įgūdžių lavinimas užsiėmimuose

Image

Bendradarbiavimas

Tai vaikų socialinė sąveika ir mokymasis vieniems iš kitų keičiantis patyrimu.
Image

Kritinis mąstymas

Tai gebėjimas išgirsti, klausyti ir klausti „Kodėl?“, "Kas?" bei atsakyti „Jeigu..., tai...“.
Image

Kūrybiškumas

Gebėjimas spontaniškai kurti, improvizuoti, originaliai veikti, laisvė pažinti, tyrinėti ir eksperimentuoti.
Image

Kalbiniai įgūdžiai

Tai bendravimas įvairiomis žodinėmis ir nežodinėmis priemonėmis, klausymas, girdėjimas bei suvokimas
Image

Emocinis ir socialinis intelektas

Tai gebėjimas vystyti, kurti tarpusavio santykius matant, girdint ir gebant suprasti kitą.