Family Lab Academy pusdienio darželis yra skirtas 1-3 metų vaikams, norintiems sistemingai ir kokybiškai ugdytis nuo ankstyvojo amžiaus. Darželyje taikomos šios programos:

1. Family Lab Academy kurta autorinė adaptacijos programa, kurioje:

 • Individualus mokytojų dėmesys ir patarimai kiekvienos šeimos ir vaiko įvedimui į adaptacijos procesą.
 • Nuolatinis grįžtamasis ryšys tėvams (žodžiu individualiai ir vidinėje grupėje bendrai)
 • Emociškai saugi aplinka adaptacijos ir ruošimosi pilnos/visos dienos darželiui.

2. Patyriminė ankstyvojo ugdymo programa, kurioje:

 • Vaikai laisvai tyrinėja, kuria ir atranda, susipažįsta su supančia aplinka, joje esančiais reiškiniais ir objektais, tyrinėja įvairias medžiagas bei tekstūras keliaujant per įvairias mokslo sritis. 
 • Darželio veiklose integruotos tematinės savaitės, kelionės su skirtingų temų personažais ir herojais, plečia žodyną.

Daugiau informacijos rasite pasirinkdami
savo miesto Family Lab Academy

VILNIUS

KLAIPĖDA

Pusdienio darželio struktūra

Pusdienio darželyje visos veiklos organizuojamos ir ugdymo veiklos vykdomos atsižvelgiant į 4 raidos sritis:

 • Kalbos lavinimo veiklos: kasdienis knygelių skaitymas skaitymo erdvėje, dainelės, pirštukų žaidimai, artikuliacinės liežuvio ir burnos mankštos.
 • Fizinės raidos lavinimo veiklos:  fiziniai aktyvūs žaidimai, mankštos, sensorinės barstymo, vėrimo, rūšiavimo ir kitos veiklos.
 • Pažinimo raidos lavinimo veiklos: sensorinės pojūčių lavinimo veiklos, meninės veiklos, konstravimo erdvė.
 • Socialinio-emocinio lavinimo veiklos: ugdomas pasitikėjimo ir ryšio kūrimas su suaugusiais, emocijų pažinimo veiklos, mokymasis komunikuoti su bendraamžiais.

Kiekviena pusdienio veikla sudaryta taip, kad vaikai:

 •  drąsiai ir saugiai socializuotųsi su kitais vaikais, bendrautų mokytojų vedamose komandinėse, fizinėse veiklose;
 • mokytųsi savarankiškumo kasdienėse veiklose bei ugdytų kasdienius emocinius ir socialinius įgūdžius;
 • tyrinėtų bei kurtų užsiėmimuose, susipažintų su muzika ir šokiu, keliautų po pasakų ir žaidimų pasaulį, lavintų kalbinę raidą.

Darželio grupėse yra iki 15 vaikų, vienu metu dirba 2 mokytojai.

Pasiruoškite darželiui drauge su mumis!