Mini darželis 1-4 metų vaikams

  • Mini darželyje remiamasi patyrimine ankstyvojo ugdymo programa – holistinio ir sisteminio požiūrio į asmenybės ugdymą metodika, apjungiančia tarpdisciplininius ir patyrinimius ugdymo(si) būdus ir priemones, leidžianti vaikams laisvai tyrinėti, kurti ir atrasti.
  • Darželio veiklose integruotos tematinės savaitės, kurios leis vaikams keliauti su skirtingų temų personažais ir herojais, susipažinti su supančia aplinka, joje esančiais reiškiniais ir objektais, tyrinėti įvairias medžiagas bei tekstūras keliaujant per įvairias mokslo sritis. 
  • Darželio programos turinį sudaro veiklos, lavinančios socialinę, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas ir ugdančios vaikų savarankiškumą, iniciatyvumą ir smalsumą.

Struktūra

Mini darželyje laukiami 1-4 metų vaikučiai popietinėje grupėje (15:00-19:30 val.).

Kiekviena pusdienio veikla sudaryta taip, kad vaikai:

  •  drąsiai ir saugiai socializuotųsi su kitais vaikais, bendrautų mokytojų vedamose komandinėse, fizinėse veiklose;
  • mokytųsi savarankiškumo ir kasdienėse veiklų ritualuose ugdytų kasdienius emocinius ir socialinius įgūdžius;
  • tyrinėtų bei kurtų kūrybiniuose užsiėmimuose, susipažintų su muzika ir šokiu, keliautų po pasakų ir žaidimų pasaulį, lavintų kalbinę raidą.
Kids Lab

Mini darželio ugdymo programa yra:

Image

Patyriminė

grįsta pačių vaikų laisvu žaidimu, tyrinėjimu, kūrimu ir atradimais per asmeninę patirtį.
Image

Tarpdisciplininė

kurioje į ugdymo(si) procesą integruojami STEAM („science“, „technologies“, „engineering“, „arts“, „mathematics“) dalykai.
Image

Teminė

kur kiekvieną savaitę vaikai keliaus po vis kitą pasaulį, susipažins su skirtingais herojais ir personažais.

Naujos grupės renkamos nuo 2020 m. birželio 1 dienos!

Vaikų amžius

Popietiniame mini darželyje laukiami vaikučiai nuo 1 iki 4 metukų.

Mini darželio darbo laikas

Kviečiame prisijungti į popietinę grupę 15:00-19:30 val.

Kaina

Pusės dienos darželio kaina mėnesio kaina 210 eur/ mėnesiui lankant kiekvieną dieną/5 kartus per savaitę. Jokių papildomų mokesčių nėra (registracijos mokesčio, priemonių paketo ir pan.).