5-6 m. amžiaus grupė

Family Lab Academy vaikų mokyklėlė PASIRUOŠK MOKYKLAI  
Savaitgalio mokyklėlė 5-6 m. vaikams, kurie ruošiasi pradėti lankyti pirmą klasę.
Užsiėmimų metu vaikai žaidimų, sensorinių veiklų metu mokosi raidžių ir skaičių pažinimo, skaitymo bei skaičiavimo, atlieka įvairias užduotis padedančias pasiruošti mokyklai. Mokyklėlės turinys paremtas Priešmokyklinio ugdymo bendraja programa. Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas.
Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis. 

 • Amžiaus grupė: 5-6 m.
 • Grupės dydis: iki 8-10 vaikų (be tėvelių).
 • 56 Eur (4 užsiėmimai) su galimybe tęsti toliau
  16 Eur (vienkartinis apsilankymas 1-ąjį kartą)
 • Renkama nauja grupė!
  Vyks šeštadieniais 10:30 val.
  Trukmė – 1 val. 30 min.

Mokyklėlės vadovas

NAUDOS TĖVAMS

 • Tėvams nuolat teikiamas grįžtamasis ryšys apie vaiko gebėjimus, stipriąsias ir silpnąsias vietas. 
 • Suteikiama galimybė konsultuotis su mokytoju norint pratęsti darbą namuose.
 • Kaupiamas vaiko atliktų darbų aplankas.
 • Dalijamasi nuotraukos privačioje grupėje, tad galima nuolat sekti ką mokyklėlėje veikė vaikai.
 

NAUDOS VAIKAMS

 • Tikslingai ugdomi kalbiniai, matematiniai, socialiniai, gamtamoksliniai, meniniai bei fiziniai gebėjimai.
 • Siekiama lavinti vaiko artikuliacinį aparatą atliekant įvairius žaidybinius pratimus.
  Lavinamas regimasis suvokimas, akių-rankų koordinacija, dėmesio koncentracija bei vaizduotė.
 • Plėtojamas aktyvusis ir pasyvusis žodynas.
  Mokomasi dirbti individualiai, porose bei grupėse.

INDRĖ NEIMANTĖ
Family Lab Academy edukologė, buvusi pradinių klasių mokytoja, baigusi logopedijos kursus, įgijusi žinių apie psichologinius ir pedagoginius vaiko raidos ypatumus, aktyviai dirbanti su ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikais ir jų šeimomis įvairiuose užsiėmimuose bei renginiuose, nuolat tobulinanti žinias bei gebėjimus įvairiuose mokymuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS apie vaikų mokyklėlę el. paštu klaipeda@familyacademy.lt arba tel. +370 664 31082