FAMILY LAB ACADEMY STEAM MOKYKLĖLĖ

Family Lab Academy STEAM mokyklėlė skirta 4-6 metų vaikams, kurie nori papildomai tobulėti ir atskleisti savo savarankiškumo bei kūrybiškumo gebėjimus. 

Tai puiki galimybė 5-6 metų vaikams pasiruošti mokyklai, o 4-5 metų vaikams lavinti intelektą ir įgyti socialinių įgūdžių.

RENKAMA nauja grupė nuo 2023 m. sausio mėn. ! (datos bus patikslintos artimiausiu metu)

Išsamesnė informacija el.p. klaipeda@familyacademy.lt, tel.: +37066431082

 • Amžiaus grupė: 3,5/4 – 6 m.  (vaikai veiklose dalyvauja savarankiškai be lydinčio asmens)
 • Grupės dydis: iki 10 vaikų
 • Programa vyksta savaitgaliais: 
  Vienos dienos mokyklėlės trukmė – 2,5 val.
 • Visos mokyklėlės kaina (8 užsiėmimai po 2,5 val.) – 160 Eur. |
  4 užsiėmimai (šeštadieniai) – 88 Eur. |
  Vieno užsiėmimo kaina – 25 Eur. |

UŽSIĖMIMŲ STRUKTŪRA

KAS YRA STEAM?

STEAM tai edukacijos rūšis kuri leidžia vienu metu per veiklas pasisavinti  gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir kūrybos,  matematikos, žinių bei gebėjimų. Tokiu būdu pasisavinta informacija ir gebėjimai išlieka ilgiau nei mokantis teoriniu pagrindu. Vaikai įgyja reikalingas žinias per patirtį, žaidimus, eksperimentus.

Kiekvienos mokyklėlės dienos struktūra susideda iš šių veiklų:

S (angl. science) –  mokslinio pažinimo veiklos, aplinkos ir gamtos tyrinėjimas, eksperimentai (trukmė 30 min.)
T (angl. technology) – įvairių technologijų bei inovacijų naudojimas veiklose  (trukmė 30 min.)
E (angl. engineering) – užduotys reikalaujančios loginio bei strateginio mąstymo, jų metu vaikai susiduria su kūrybiniais iššūkiais ir išmoksta juos įveikti. (trukmė 30 min.)
A (angl. arts) –  kūrybinės veiklos, kurių metu ugdomas vaikų fantazija ir kūrybiškumas(trukmė 30 min.)
M (angl. math) – šių veiklų metu vaikai susipažįsta su skaičiais, formom, lavina logiką bei analitinį mąstymą (trukmė 30 min.) 

Artimiausios mokyklėlės temos ir datos:

 • Sausio 14 d. Vienaragio pokylis STEAM mokyklėleje 🦄
 • Sausio 27 d. Žmogaus voro skrydis į kosmosą STEAM mokyklėlėje 🕸️🚀
 • Vasario 10 d. Kelionė į Safarį pagal “Liūto karaliaus” filmą 🦁
 • Vasario 24 d. Aš tampu gydytoju STEAM mokyklėlėje 👩‍⚕️
 • Kovo 9 d. Į STEAM mokyklėlę atkeliauja išradėjai 🕵️‍♀️🕵️
 • Kovo 23 d. Pasitinkame Šv. Velykas pagal “OP” filmuką STEAM mokyklėlėje 🥚
 • Balandžio 6 d. Neriame į vandenyno gelmes pagal “Vajana” fimą 🌊
 • Balandžio 20 d. Gabby rankdarbiai STEAM mokyklėlėje 👩‍🎨

UGDOMI GEBĖJIMAI:

 • Aplinkos pažinimas (įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi technika ir noriai mokosi ja naudotis);
 • Emocijų suvokimas ir raiška (atpažįsta bei įvardija emocijas, jausmus, įprastose situacijose jas išreiškia tinkamai);
 • Sakytinė kalba (klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba natūraliai, laisvai išreikšdami savo išgyvenimus, patirtį, mintis);
 • Meninė raiška (spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas per kūrybą);
 • Mokėjimas mokytis (mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus, klausinėdamas, ieškodamas informacijos, išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą);
 • Tyrinėjimai (aktyviai tyrinėja aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus: mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė);
 • Problemų sprendimas (atpažįsta kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes);
 • Iniciatyvumas ir atkaklumas (pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia, ją plėtoja, geba pratęsti po tam tikro laiko, kreipiasi pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais);
 • Santykiai su bendraamžiais (supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais, suaugusiojo padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems.).
 

NAUDOS VAIKAMS

Šios šeštadieniais vykstančios STEAM mokyklėlės metu vaikai ne tik tyrinės, pažins, gebės atrasti, bet ir tobulins savo gebėjimus ir žinias šiose srityse:

 • sakytinės ir rašytinės kalbos srityje,  vaikai tobulins kalbinę raidą, mokysis pažinti aplinkinį pasaulį ir įvardinti jame esančius reiškinius, mokysis nuosekliai dėlioti mintis bei dalyvauti diskusijose, lavins gebėjimą kurti istorijas  ir jas pasakoti įvardijant detales bei objektus.  Lavins gebėjimą klausyti ir išgirsti bendraamžius. Susipažins su abėcėlės raidėmis, spausdintinėm raidėm gebės parašyti savo vardą. 
 • aplinkos pažinimo srityje, vaikai lavins gebėjimą įvardinti bei pažinti profesijas,domėsis dangaus kūnais bei gamtos reiškiniais, susipažins su Lietuvos istorija,  tyrinės savo gimtąjį miestą, Klaipėdą. Dalyvavimas šiose veiklose padės vaikui lengviau  orientuotis kasdienio gyvenimo situacijose, suprasti jį supančią aplinką, ugdyti meilę gimtinei, skatins norą pažinti, mokytis.
 • skaičiavimo ir matavimo srityje, dalyvaujant šiose veiklose vaikai išmoks lyginti daiktus pagal jų kiekį, dydį, svorį. Susipažins su paros skirtumais, išmoks skirti paros metą, suvoks skirtumą tarp sąvokų “šiandien, vakar, rytoj”. Mokysis skaičiuoti iki 10 suprasti kad daiktų skaičius nepriklauso nuo dydžio, formų ar kitų faktorių. Steam veiklos skatina nuoseklumą, tikslumą ir lankstumą tai garantuos sėkmingesnį mokymąsi mokykloje.
 • estetinio suvokimo ir meninės raiškos srityse, vaikai lavins bei tobulins savo improvizacijos bei kūrybiškumo gebėjimus,eksperimentuodami tapant, konstruojant, lipdant, naudojant mišrias dailės priemones bei technikas , iš įvairių antrinių medžiagų kurs koliažus bei , asambliažus, pieš skaitmeninėmis priemonėmis. Tai puikus būdas praturtinti vaiko  vaizduotės ir emocinį pasaulį bei tuo pačiu plėtoti saviraiškos bei kūrybinės veiklos galimybes,  ir padėti atsiskleisti vaiko individualumui, unikalumui.
 • santykių su suaugusiais ir bendraamžiais srityse, veiklų metu mokysis bendrauti bei bendradarbiauti su bendraamžiais, gebės kurti projektus grupėse.Mokysis tartis, diskutuoti, pateikti idėjas bei pasiūlymus, paskirstyti darbus bei užduotis, veikti drauge. Tai  padės vaikui išmokti būti greta ir kartu su kitais, lengviau prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, įgyti lyderio savybių.
 • iniciatyvumo ir atkaklumo srityje, veiklų metu mokysis  ilgalaikio dėmesingumo išlaikymo, lavins gebėjimą atmintyje isisavinti reikšmingą informaciją, idėjas ir sumanymus,kurias ateityje vaikas galės panaudoti įvairiose veiklose ir gyvenimiškose situacijose. Vaikai mokės nepasimesti nesėkmės arba pralaimėjimo atveju, suvoks, kad didelėmis pastangomis galima pasiekti sėkmės. Dalyvavimas veiklose padės vaikui susirasti įdomios veiklos, naujos informacijos, įveikti kliūtis ir pasiekti užsibrėžtų tikslų.

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA apie programą el. paštu klaipeda@familyacademy.lt arba tel. +370 664 31082